Teacher, 1.1.2016-19.1.2021

« Tillbaka

Sanoma pro

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
TeacherAllmän utbildning
5166
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
TeacherAllmän utbildning
Inte alls01
Mera sällan1211
1-2 gånger i månaden2420
Varje vecka3234
Dagligen3133
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
TeacherAllmän utbildning
Inte alls64
Mera sällan3222
1-2 gånger i månaden2223
Varje vecka2331
Dagligen1719
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
TeacherAllmän utbildning