Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Sanoma pro

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
7343
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Öva på saker7669
Lära ut saker5876
Åskådliggöra5255
Repetera saker4766
Elevernas eget arbete3862
Gå igenom saker som ska läras ut3541
Lösningar till uppgifter253
Prov150