Teacher, 2016

« Tillbaka

Papunet

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
TeacherAllmän utbildning
525
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
TeacherAllmän utbildning
Inte alls02
Mera sällan3350
1-2 gånger i månaden4433
Varje vecka2214
Dagligen01
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
TeacherAllmän utbildning
Inte alls3313
Mera sällan3348
1-2 gånger i månaden2228
Varje vecka119
Dagligen01
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
TeacherAllmän utbildning