Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Papunet

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
3017
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Öva på saker5555
Elevernas eget arbete4555
Repetera saker3045
Skaffa lämplig bild enligt användningssyfte309
Åskådliggöra2827
Motivering250
Arbeta självständigt230
Nöje200