Teacher, 2016

« Tillbaka

Elektroniskt material av läroböcker

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
5955525738
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls10000
Mera sällan1011000
1-2 gånger i månaden1619000
Varje vecka3232000
Dagligen4037000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls76000
Mera sällan1922000
1-2 gånger i månaden2121000
Varje vecka2123000
Dagligen3027000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012