Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Elektroniskt material av läroböcker

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
7234
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Lära ut saker8378
Åskådliggöra7674
Öva på saker7085
Repetera saker6363
Gå igenom saker som ska läras ut4752
Lösningar till uppgifter344
Elevernas eget arbete2752
Göra och kontrollera uppgifter2511