Aineenopettaja, 1.1.2021-16.6.2021

Aineenopettaja, 1.1.2021-16.6.2021

  • Svar 559 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 16.6.2020 - 16.6.2021
    • » Allmän utbildning 2492 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö558 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 556 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 550 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 46 sekunder)
Kompetens 538 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
180
288
3175
4212
54
60