Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2021-21.9.2021

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2021-21.9.2021

  • Svar 301 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 21.9.2020 - 21.9.2021
    • » Allmän utbildning 2490 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö300 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 295 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 291 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 9 sekunder)
Kompetens 281 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
145
240
3121
474
58
60
70
89
94