Class teacher (1-2 lk), 1.1.2019-16.4.2019

Class teacher (1-2 lk), 1.1.2019-16.4.2019

  • Svar 384 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 16.4.2018 - 16.4.2019
    • » Allmän utbildning 5295 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö384 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 11 sekunder)
Verksamhetskultur 384 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 54 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 377 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 7 sekunder)
Kompetens 366 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 3 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
154
280
3111
4139