Lärare inom yrkesutbildningen, 1.1.2017-18.6.2019

Lärare inom yrkesutbildningen, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 193 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » En yrkesskola 238 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö150 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 145 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 134 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 59 sekunder)
Kompetens 175 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
1
25
33
41
53
61
70
80
90
109
1124
120
1
2018
1
273
367
43
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2019
0
20
30
41
50
60