Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2019-20.9.2020

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2019-20.9.2020

  • Svar 1586 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 20.9.2020
    • » Allmän utbildning 9898 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1585 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 1570 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1544 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 1501 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2019
45
264
376
4220
5125
61
70
86
943
10100
11416
1270
1
2020
65
2134
3128
469
55
60
70
818
91