Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2019-3.12.2019

Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2019-3.12.2019

  • Svar 1012 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 3.12.2018 - 3.12.2019
    • » Allmän utbildning 7355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1012 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 999 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 987 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 36 sekunder)
Kompetens 957 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 55 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
150
260
3114
4226
5130
60
70
84
936
1093
11289
1210