Rektorer och föreståndare, 1.1.2017-18.6.2019

Rektorer och föreståndare, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 239 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 20657 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö236 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 228 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 6 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 201 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 3 sekunder)
Kompetens 193 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 12 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
9
215
337
48
52
60
70
81
93
1019
1132
122
1
2018
7
213
320
46
53
61
70
88
913
109
116
120
1
2019
3
28
33
48
53
60