Luokanopettaja (5-6 lk), 2021

Luokanopettaja (5-6 lk), 2021

  • Svar 261 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (26.10.2020 - 26.10.2021):
    • » Allmän utbildning 2408 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö260 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 259 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 29 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 257 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 252 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
146
230
387
466
54
60
70
88
913
107
110
120