Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2018-18.6.2019

Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2018-18.6.2019

  • Svar 1625 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 11854 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1605 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 1587 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 40 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1559 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 47 sekunder)
Kompetens 1534 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 1 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
57
2198
3362
497
531
60
70
875
9133
1069
1120
123
1
2019
50
260
3114
4226
5130
60