Rektorer och föreståndare, 1.1.2012-26.9.2021

Rektorer och föreståndare, 1.1.2012-26.9.2021

  • Svar 815 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 26.9.2021
    • » Allmän utbildning 37357 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö272 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 262 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 10 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 232 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 13 sekunder)
Kompetens 222 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 15 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)50 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 30 sekunder)
Digital verksamhetskultur479 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 28 sekunder)
Utrustning och programvaror451 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 42 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)52 st.(Genomsnittlig svarstid 19 minuter 58 sekunder)
IKT-kunnande447 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
55
60
70
81
95
1017
1112
126
1
2013
5
23
36
416
526
61
70
810
930
1022
1120
126
1
2014
5
28
39
45
55
60
70
82
918
1032
1115
128
1
2015
6
27
37
46
51
60
70
85
99
1012
1129
1245
1
2016
64
214
311
49
55
60
70
82
97
100
113
120
1
2017
7
214
336
48
52
60
70
81
93
1018
1129
122
1
2018
7
212
317
46
53
61
70
88
913
109
116
120
1
2019
3
27
33
47
53
60
70
80
91
102
1112
123
1
2020
4
214
32
40
50
60
70
80
91
103
111
120
1
2021
1
20
32
42
50
60
70
81
91