Opinto-ohjaaja, 1.1.2019-9.11.2019

Opinto-ohjaaja, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 105 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö105 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 104 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 102 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 6 sekunder)
Kompetens 99 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
213
315
418
59
60
70
82
912
1019
1113