Speciallärare, 1.1.2012-18.6.2019

Speciallärare, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 106 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » En yrkesskola 1609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö5 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 5 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 7 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 5 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 21 sekunder)
Kompetens 7 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 51 sekunder)
Digital verksamhetskultur98 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 48 sekunder)
Utrustning och programvaror97 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 5 sekunder)
IKT-kunnande96 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2013
0
20
30
41
50
60
70
80
91
100
115
121
1
2014
1
21
30
40
51
60
70
80
90
100
111
120
1
2015
0
20
31
450
530
60
70
80
94
101
110
120
1
2016
0
20
30
41
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2017
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
113
120
1
2018
0
22
32
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2019
0
20
30
40
50
60