Lärare för invandrare, 1.1.2019-3.12.2019

Lärare för invandrare, 1.1.2019-3.12.2019

  • Svar 69 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 3.12.2018 - 3.12.2019
    • » Allmän utbildning 7355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö69 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 69 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 67 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 4 sekunder)
Kompetens 67 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 39 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
28
33
49
58
60
70
80
92
103
1133
121