Klasslärare (årkurser 5-6), 1.1.2021-1.8.2021

Klasslärare (årkurser 5-6), 1.1.2021-1.8.2021

  • Svar 232 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.8.2020 - 1.8.2021
    • » Allmän utbildning 2492 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö232 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 231 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 226 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 40 sekunder)
Kompetens 224 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
149
237
389
453
54
60
70
80