Class teacher (1-2 lk), 1.1.2013-19.11.2019

Class teacher (1-2 lk), 1.1.2013-19.11.2019

  • Svar 5510 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 19.11.2019
    • » Allmän utbildning 33435 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö3668 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 11 sekunder)
Verksamhetskultur 3639 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 40 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 3580 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 59 sekunder)
Kompetens 3510 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 10 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)17 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 46 sekunder)
Digital verksamhetskultur1763 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 28 sekunder)
Utrustning och programvaror1673 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 12 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)20 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 3 sekunder)
IKT-kunnande1706 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
11
27
332
463
586
61
70
819
9102
1076
1171
1218
1
2014
18
221
331
420
541
62
70
87
976
10103
1149
126
1
2015
16
234
336
415
56
61
70
84
920
1049
1173
12118
1
2016
363
267
343
427
528
64
70
84
927
1010
1117
120
1
2017
37
2166
3480
4138
518
60
70
836
9109
10107
11292
1232
1
2018
65
2248
3409
4113
544
60
70
869
9157
1059
1130
122
1
2019
54
280
3111
4282
5179
60
70
810
940
1096
11225