Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

  • Svar 138 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 14.2.2019 - 14.2.2020
    • » Allmän utbildning 8085 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö137 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 15 sekunder)
Verksamhetskultur 138 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 136 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 43 sekunder)
Kompetens 132 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
164
274