Luokanopettaja (3-4 lk), 2020

Luokanopettaja (3-4 lk), 2020

  • Svar 410 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö408 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 408 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 401 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 53 sekunder)
Kompetens 396 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 51 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
164
2100
397
443
54
60
70
812
95
1033
1147
125