Maahanmuuttajaopettaja, 1.1.2018-17.9.2019

Maahanmuuttajaopettaja, 1.1.2018-17.9.2019

  • Svar 94 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 17.9.2019
    • » Allmän utbildning 11980 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö92 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 90 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 89 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 11 sekunder)
Kompetens 88 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 33 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
3
217
321
45
51
60
70
88
95
102
112
120
1
2019
2
28
33
49
58
60
70
80
90