Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

  • Svar 508 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö508 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Verksamhetskultur 499 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 498 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)
Kompetens 487 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
176
2135
3105
442
55
60
70
817
95
1037
1174
1212