Speciallärare, 1.1.2012-18.6.2019

Speciallärare, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 4873 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 33778 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö3105 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 3081 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 29 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 3019 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 23 sekunder)
Kompetens 2949 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)158 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 1 sekunder)
Digital verksamhetskultur1543 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 46 sekunder)
Utrustning och programvaror1462 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 32 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)166 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 44 sekunder)
IKT-kunnande1474 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 19 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
523
62
70
85
928
1050
1133
1221
1
2013
8
23
317
456
566
63
70
822
971
1083
1168
1219
1
2014
16
216
323
418
541
60
70
88
969
10102
1137
1211
1
2015
9
221
331
48
54
60
70
86
99
1032
1155
12131
1
2016
331
252
340
434
528
61
70
82
926
101
116
120
1
2017
48
2130
3446
4111
516
60
70
859
985
10162
11248
1218
1
2018
64
2277
3361
488
537
62
70
8105
9166
1069
1134
127
1
2019
55
269
3102
4240
5127
61