Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2020-1.11.2020

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2020-1.11.2020

  • Svar 464 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.11.2019 - 1.11.2020
    • » Allmän utbildning 5726 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö464 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 460 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 444 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 0 sekunder)
Kompetens 437 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
165
2134
3128
469
55
60
70
818
93
1042
110