Lärare för invandrare, 1.1.2012-18.6.2019

Lärare för invandrare, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 268 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 33778 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö173 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 171 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 168 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 46 sekunder)
Kompetens 167 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)3 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 50 sekunder)
Digital verksamhetskultur88 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 47 sekunder)
Utrustning och programvaror84 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 26 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 22 minuter 46 sekunder)
IKT-kunnande84 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
122
1
2013
1
20
31
44
53
60
70
82
95
103
115
123
1
2014
2
20
30
40
52
60
70
80
91
109
113
123
1
2015
2
20
31
42
50
60
70
81
90
101
114
128
1
2016
16
25
30
42
51
60
70
80
91
100
110
120
1
2017
2
29
328
44
53
60
70
83
94
1011
1113
124
1
2018
3
217
321
45
51
60
70
88
95
102
112
120
1
2019
2
28
33
49
58
60