Special education teacher, 2013

Special education teacher, 2013

  • Svar 716 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)19 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 58 sekunder)
Digital verksamhetskultur688 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 9 sekunder)
Utrustning och programvaror643 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 2 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)19 st.(Genomsnittlig svarstid 15 minuter 37 sekunder)
IKT-kunnande636 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 2 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
24
342
494
588
64
70
847
9109
10142
11141
1234