Ämneslärare, 2013

Ämneslärare, 2013

  • Svar 2349 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)130 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 8 sekunder)
Digital verksamhetskultur2186 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 20 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)133 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 6 sekunder)
IKT-kunnande (DVS)0 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 0 sekunder)
Digital verksamhetskultur (DVS)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)
Utrustning och programvaror2111 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 51 sekunder)
IKT-kunnande2113 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
186
247
3152
4278
5288
62
70
8146
9468
10380
11310
12192