Klasslärare (årkurser 1-2), 2016

Klasslärare (årkurser 1-2), 2016

  • Svar 783 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2016 - 31.12.2016
    • » Allmän utbildning 5905 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur773 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 45 sekunder)
Utrustning och programvaror737 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 30 sekunder)
IKT-kunnande757 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1437
2100
373
464
545
64
70
810
930
107
1113
120