Luokanopettaja (1-2 lk), 2023

Luokanopettaja (1-2 lk), 2023

  • Svar 175 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (1.6.2022 - 1.6.2023):
    • » Allmän utbildning 1955 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö175 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 171 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 46 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 163 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 31 sekunder)
Kompetens 158 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 46 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
122
258
325
427
543
60
70
80
90
100
110
120