Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2012-7.6.2023

Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2012-7.6.2023

  • Svar 835 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 7.6.2023
    • » Allmän utbildning 40064 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö533 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 527 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 22 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 516 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 48 sekunder)
Kompetens 504 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 23 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)39 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 57 sekunder)
Digital verksamhetskultur259 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 42 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)39 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 41 sekunder)
Utrustning och programvaror246 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder)
IKT-kunnande244 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
81
95
1010
119
127
1
2013
4
22
36
49
510
60
70
87
916
107
1110
125
1
2014
7
24
35
47
59
60
70
84
911
1016
113
124
1
2015
2
25
35
47
50
60
70
81
93
1010
114
1227
1
2016
22
29
38
48
56
60
70
80
94
100
112
120
1
2017
7
212
349
411
53
61
70
87
95
1014
1120
129
1
2018
6
214
341
413
53
60
70
812
913
1012
117
120
1
2019
4
210
310
417
59
60
70
80
97
1018
1139
125
1
2020
9
29
32
47
50
60
70
82
90
107
117
120
1
2021
2
21
38
410
50
60
70
82
92
104
1134
120
1
2022
0
20
30
45
53
60
70
80
90
102
117
1210
1
2023
3
26
35
43
56
60