Elevhandledare/studiehandledare, 2021

Elevhandledare/studiehandledare, 2021

  • Svar 71 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö71 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 70 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 69 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 35 sekunder)
Kompetens 64 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 26 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
25
310
410
50
60
70
82
93
104
1135
120