Klasslärare (årkurser 3-4), 2015

Klasslärare (årkurser 3-4), 2015

  • Svar 440 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » Allmän utbildning 4115 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur434 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 49 sekunder)
Utrustning och programvaror416 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 54 sekunder)
IKT-kunnande416 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 6 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
238
340
418
512
60
70
84
920
1046
1173
12171