Klasslärare (årkurser 3-4), 2018

Klasslärare (årkurser 3-4), 2018

  • Svar 1149 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1141 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 1131 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1111 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 41 sekunder)
Kompetens 1094 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
157
2211
3423
4120
551
60
70
858
9138
1060
1129
122