Elevhandledare/studiehandledare, 2013

Elevhandledare/studiehandledare, 2013

  • Svar 120 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)9 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 43 sekunder)
Digital verksamhetskultur111 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 56 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)8 st.(Genomsnittlig svarstid 21 minuter 5 sekunder)
Utrustning och programvaror103 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 56 sekunder)
IKT-kunnande100 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 54 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
22
312
410
513
60
70
810
928
1012
1121
128