Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2023

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2023

  • Svar 172 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (1.6.2022 - 1.6.2023):
    • » Allmän utbildning 1955 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö171 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 170 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 165 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 20 sekunder)
Kompetens 159 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
122
250
330
430
540
60
70
80
90
100
110
120