Klasslärare (årkurser 3-4), 2021

Klasslärare (årkurser 3-4), 2021

  • Svar 493 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö492 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 483 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 467 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 35 sekunder)
Kompetens 453 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
139
228
384
453
52
60
70
89
98
1033
11237
120