Lärare för invandrare, 2018

Lärare för invandrare, 2018

  • Svar 71 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö69 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 67 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 67 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 51 sekunder)
Kompetens 66 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 27 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
217
325
45
52
60
70
88
95
103
113
120