Klasslärare (årkurser 3-4), 2022

Klasslärare (årkurser 3-4), 2022

  • Svar 177 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Allmän utbildning 1504 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö177 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 174 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 172 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 19 sekunder)
Kompetens 167 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
34
464
519
60
70
80
96
102
1148
1234