Lärare inom yrkesutbildningen, 2022

Lärare inom yrkesutbildningen, 2022

  • Svar 63 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » En yrkesskola 76 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö63 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 50 sekunder)
Verksamhetskultur 62 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 58 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 0 sekunder)
Kompetens 56 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 47 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
30
40
50
60
70
80
90
101
1142
1220