Lärare på yrkeshögskolan, 2015

Lärare på yrkeshögskolan, 2015

  • Svar 76 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » Högre utbildning 92 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur75 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 11 sekunder)
Utrustning och programvaror73 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)
IKT-kunnande71 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 43 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
22
32
40
55
60
70
864
90
100
111
120