Rektorer och föreståndare, 2018

Rektorer och föreståndare, 2018

  • Svar 86 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö83 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 49 sekunder)
Verksamhetskultur 81 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 13 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 74 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 42 sekunder)
Kompetens 73 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
213
320
46
53
61
70
88
913
109
116
120