Klasslärare (årkurser 5-6), 2017

Klasslärare (årkurser 5-6), 2017

  • Svar 1916 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1915 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 14 sekunder)
Verksamhetskultur 1907 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 29 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1877 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 16 sekunder)
Kompetens 1819 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 21 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
161
2276
3699
4197
524
61
70
844
9143
10126
11311
1234