Lärare inom yrkesutbildningen, 2015

Lärare inom yrkesutbildningen, 2015

  • Svar 409 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » En yrkesskola 622 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur409 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 11 sekunder)
Utrustning och programvaror398 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 32 sekunder)
IKT-kunnande395 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 18 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
21
338
4185
56
62
70
80
9102
1057
1115
123