Speciallärare, 2015

Speciallärare, 2015

  • Svar 89 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » En yrkesskola 622 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur88 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 40 sekunder)
Utrustning och programvaror88 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 57 sekunder)
IKT-kunnande87 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 47 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
31
450
530
60
70
80
97
101
110
120