Lärare inom yrkesutbildningen, 1.1.2018-28.5.2023

Lärare inom yrkesutbildningen, 1.1.2018-28.5.2023

  • Svar 234 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 28.5.2023
    • » En yrkesskola 293 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö191 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 185 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 172 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 38 sekunder)
Kompetens 212 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 54 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
1
242
367
43
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2019
0
20
30
41
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2020
0
235
319
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2021
0
20
30
40
50
60
70
81
90
101
110
120
1
2022
0
20
30
40
50
60
70
80
90
101
1142
1220
1
2023
0
20
30
40
50