Rektorer och föreståndare, 2014

Rektorer och föreståndare, 2014

  • Svar 179 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2014 - 31.12.2014
    • » Allmän utbildning 4910 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur177 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 36 sekunder)
Utrustning och programvaror169 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 7 sekunder)
IKT-kunnande168 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
215
316
47
517
61
70
85
930
1049
1119
129