Ämneslärare, 2017

Ämneslärare, 2017

  • Svar 4487 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö4480 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 4455 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 4385 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 51 sekunder)
Kompetens 4301 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1207
2610
31687
4387
5105
63
70
8168
9162
10430
11636
1292